O NAMA

 

TIM

 

ADVOKATURA

 

INTELEKTUALNA SVOJINA

 

SUDSKI TUMAČ

 

REFERENCE

 

KONTAKT

 

LINKOVI

 

Advokatska i patentno-žigovna kancelarija mr Katarine Nedeljković je renomirana kancelarija sa vrhunskim kadrom i iskustvom u najvećim i najsloženijim pravnim transakcijama u Srbiji i Crnoj Gori. Posebno je visokospecijalizovana i ima iskustvo u pravnom servisiranju stranih investicija, korporativnom pravu, uključujući privatizacije, spajanja, pripajanja i akvizicije, pravu intelektualne svojine, pravu međunarodne trgovinske arbitraže i stranim pravima.

Mr Katarina Nedeljković, vodeći partner kancelarije, registrovani je advokat i član Advokatske komore Njujorka i Advokatske komore Vojvodine, Srbija i Crna Gora, i ima pravo da se bavi advokatskom praksom u navedenim zemljama. Ona je istovremeno i prvi registrovani advokat iz Srbije i Crne Gore koji je stekao pravo da se bavi praksom u Državi Njujork.

Pored toga, vodeći partner kancelarije je prvi i jedini registrovani advokat u Srbiji i Crnoj Gori sa diplomom magistra pravnih nauka Harvarda i Kembridža i diplomom baznih studija prava sa Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, pa je zbog toga pravi i prirodan izbor za američke, engleske i ruske investitore, ali i investitore iz francuskog i italijanskog govornog područja. Nalazi se na listi zastupnika u postupku zaštite intelektualne svojine kod Zavoda za intelektualnu svojinu u Beogradu i sudski je tumač za četiri svetska jezika. Autor je niza radova i učesnik brojnih projekata.

Dodatnu prednost kancelarije predstavlja godinama građena široka mreža kontakata sa advokatima i advokatskim kancelarijama širom sveta, što nam omogućava da efikasno i kvalitetno reagujemo u svim transakcijama sa inostranim elementom.

Mi verujemo da su ljudi najveća vrednost i zbog toga imamo pažljivo selektovanu mrežu saradnika, a naš tim može da prihvati izazove najsloženijih pravnih problema i transakcija. Svi naši saradnici imaju dodatne poslediplomske kvalifikacije ili inostrano obrazovanje i iskustvo. Zbog toga naša kancelarija nudi niz prednosti i može efikasno da zastupa interese inostranih subjekata u Srbiji i Crnoj Gori i domaćih preduzeća u inostranstvu. Naša deviza je da je samo briljantno urađen posao vredan naših klijenata i zbog toga pružamo samo one usluge koje za koje smo sigurni da smo najkompetentniji i najbolji na našem tržištu.

Klijenti kancelarije obuhvataju, između ostalog, i najveće multinacionalne kompanije. Kancelarija ima sedište u Novom Sadu, ali svoje poslove nesmetano obavlja u velikoj meri na teritoriji Beograda, koji je udaljen samo na nepun sat vožnje automobilom, a prema potrebi, i u drugim delovima Srbije i Crne Gore.